gallery/logo

transparant - deskundig - op maat

Handhavingszaak heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd op het gebied van afvalstoffen. Bijvoorbeeld hoe zit het met de Verordening Dierlijke Bijproducten en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen? Zijn alle productie residuen afvalstoffen? Wat zijn de voorwaarden voor een ‘bijproduct’ en wanneer spreekt men van ‘einde afvalfase’? Dit zijn de meest voorkomende vragen die afhankelijk van de casuïstiek zich niet makkelijk laten beantwoorden. Dit komt primair door een breed en best wel vaag bestanddeel in de definitie van afvalstoffen: zich ontdoen van. Dit blijkt ook uit talloze rechtelijke uitspraken. Wilt u een deskundig en specialistisch advies op het gebied van afvalstoffen? Dan bent u aan het juiste adres.

de vakspecialist op milieuhandhaving

Handhavingszaak heeft zich door de jaren heen tevens gespecialiseerd op het gebied van Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Hoog- of laagdrempelinrichting? Wel of niet een VR-rapport? En hoe gaat men met de CLP en ADR gevaarsklasse aanduiding om? Hoe verhoudt zich de Landelijke Handhavingsstrategie Brzo tot geconstateerde overtredingen tijdens een Brzo inspectie? Kortom alle in- en outs van Brzo wet- en regelgeving, dat weet handhavingszaak als geen ander. De ervaring en expertise is opgebouwd bij de gespecialiseerde omgevingsdienst in Nijmegen (ODRN) waarvan in totaal zes in Nederland operationeel zijn.

Handhavingszaak is úw vakspecialist op het gebied van milieuhandhaving. Het begeleiden dan wel juridisch bijstand leveren in standardprocedures zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang en/of een last onder dwangsom kan handhavingszaak dromen.

Handhavingszaak is tevens uw vakspecialist op het gebied van invorderen van verbeurde dwangsommen dan wel uw bedrijf bijstaan in zulke kwesties. 

 

Verder kan handhavingszaak maatwerk seminars en trainingen verzorgen op het gebied van:

- Wet openbaarheid van bestuur (zogenaamde Wob-verzoeken); 

- toezichtbevoegdheden Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;

- toezicht- en handhavingswerk binnen het Omgevingsrecht (juridische basis en meer);

- werken met het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet mileubeheer;

- afvalstoffen introductie en verdieping (o.a. circulaire economie);

- toezicht en handhaving van Brzo wet- en regelgeving.

 

Alle deze trainingen kunnen zowel voor bedrijven als overheidinstellingen verzorgd worden.